Rólunk

​„Örökségünk” hálózat építése a Nyugat-Dunántúlon c. együttműködési pályázat

 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008 óta dolgozik együtt a néhai sopron-fertődi térség 10 általános iskolájával egy témahét projekten. Koncepciónk 2008-ban az volt, hogy egy speciális tananyagot fejlesszünk ki, melyet rendhagyó pedagógiai módszerekkel minden térségi általános iskolában egy korcsoport számára adjunk át, mint a mesében a hamuba​n​ sült pogácsát. Célunk​ ​volt az​ identitás erősítése egy szélesebb körű tudás és a személyes találkozások, személyes tapasztalások által. A program 10 térségi általános iskola bevonásával, a 7. osztályosok megszólításával fut a 2011/12-es tanév óta.

A​z elkészült tananyag az alábbi linken fejezetenként letölthető: 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/orokseg_halozat/temahet_halozat.html

Készült a témahéthez kapcsolódóan egy kisfilm is, amelyben a fejlesztésben és megvalósításban résztvevők rövid interjúkkal tarkítottan mesélik el, miért is tartják fontosnak ezt a kezdeményezést.

A kisfilm az alábbi linken tekinthető meg

 

 

Az iskolákkal 2017. őszén közösen benyújtott, és 2019. augusztusában elnyert pályázatunk célja az Örökségünk program témahét felülvizsgálata, pedagógiai-módszertani továbbfejlesztése, a témahetek alatt folyó oktatói munka interaktív tananyagokkal, pedagógusfelkészítéssel, kísérleti héttel való szakmai támogatása.

 

Az „Örökségünk” program elindításának gondolata a Fertő táj UNESCO Világörökségi területté nyilvánításával függ össze. 1994-ben alakult meg térségünkben a Nemzeti Park, majd 2001-ben kaptuk meg kultúrtáj kategóriában a nemzetközi kinevezést. A természeti és kulturális értékek megismerése, valamint az értékalapú szelíd gazdaságfejlesztési modellek fejlesztéseink központi témájává váltak. A tájegységben élők szinte egyáltalán nem voltak tisztában hihetetlen értékeikkel, és az ezekre építkező fejlesztési modellek is távol álltak a helyi társadalom, közigazgatás és gazdaság szereplőitől egyaránt. 

A​z "Örökségünk"​ program​, tehát a 2011/12-es tanév óta​ fut​. A program mára más tájegységekbe is átültethető pedagógiai modellprogrammá nőtte ki magát, illetve a 2008-as eredeti koncepció felülvizsgálat alá és továbbfejlesztésre szorul. Ezen igényekre építkezik kezdeményezésünk. Az Őrség-Vend vidék 8 általános iskolája kapcsolódott a jó gyakorlat átvételéhez.

A projektben tervezett tevékenységek:

  1. Örökség témahét tananyagfejlesztések

-          mindkettő térségben megalakulnak az „író-csoportok”, akik 3, ill. 5 mikrotérségben (tájegységenként) fejlesztik a tananyagot, amely munkafüzet formát ölt, a 7. osztályos korosztály számára szól és 4 tanítási nap alatt abszolválható.

-          Az Alpokalja-fertő táj térségben a megújuló tananyag mellé a tanári munkát segítő, a gyermekek számára még maradandóbb élményt biztosító interaktív tananyag is elkészítésre kerül.

-          Ezt követően mindkettő térségben a témahét bevezetésére és a tanításra felkészítő szakmai napot tartunk a bevonásra kerülő pedagógusok számára. 

 

  1. Örökség témahetek megtartása

-          Mindkettő térségben megtartásra kerül  egy kísérleti és  egy „éles” témahét.

 

  1. Pedagógiai modellprogram kialakítása és átadása

-          Mentoring: az őrségi térség számára az alpokaljai térség szakmai vezetője biztosít mentorálást annak érdekében, hogy megfelelő szakmai színvonalon valósulhasson meg a tananyagfejlesztés, és az iskolák pedagógiai programjába, valamint tanítási gyakorlatába megfelelő módon kerüljön bevezetésre a témahét program.

 

-          „Örökségünk” Módszertani Útmutató: Az alpokaljai térség elkészíti ezen pedagógiai modellprogram bevezetéséhez szükséges útmutatót.

 

-          Közös szakmai módszertani tanulmányút: a két térségben bevont pedagógusok módszertani továbbképzése érdekében szervezünk tanulmányutat a hejőkeresztúri speciális módszertant alkalmazó általános iskolába, ahol projekthetek megvalósításának módszertanával is találkozhatunk. A tanulmányút lehetőséget nyújt a két térség tanárainak a tapasztalatcserére, illetve a térségeken belüli és a térségek közötti személyes kapcsolatok elmélyítésére is.