Észak-Alpokalja / Élmény, szabadidő

autoliv kft. - sopronkövesd

Szeretnél életeket menteni?

A társaság sikere számtalan módon határozható meg és mérhető, beleértve a gyártási hatékonyságot, termékminőséget és nyereségességet. Az Autolivnél van egy másik tényező is, mely ugyanolyan fontos a siker meghatározásában és mérésében: az életmentő képesség. Az Autoliv által fejlesztett és gyártott biztonsági övek, légzsákok, kormánykerekek, radar-, képfeldolgozó- és egyéb biztonsági rendszerek minden évben több mint 30.000 életet mentenek meg és tízszer ennyi sérülést előznek meg.

A cégcsoport magyar tagja, a sopronkövesdi Autoliv Kft. Európa legnagyobb biztonsági öveket gyártó üzeme. Az 1990-es alapítás után a termelés 1991-ben indult el Sopronban, majd 1993-ban Sopronkövesden kezdődött meg az új üzem építése, ahol 1995-ben megindult a termelés több, mint száz alkalmazottal. Az ezt követő években a folyamatos fejlesztések révén jelentősen bővült az üzem területben, kapacitásban és foglalkoztatotti létszámban egyaránt. A vállalat jelenleg több mint 2.100 főt foglalkoztat.

 

 

szent lászló kápolna - Sopronkövesd

A Kotecsben lévő Szent László kápolna „eredete több évszázadra nyúlik vissza; a Dongó-család építtette a XVIII. század első felében. Az egyszerű, dongaboltozatú épületet az évszázadok folyamán többször átalakították és a homlokzatra gótizáló kistornyot emeltek. Leginkább az utóbbi felújításokat lehet nyomon követni. 1967 őszén vakolási, tetőjavítási munkálatok történtek és zárható ajtót készítettek a kápolna részére. 1992 augusztus-szeptember folyamán ismét felújították; ekkor állították a jelenlegi fakeresztet a régi helyére Kirády Ernő adományából.”

„Fennállása folyamán több titulussal említik az épületet. 1748-ban és 1780-ban Szent Donát, 1754-ben Boldogságos Szűz Mária, 1832-ben Szent Anna tiszteletére szenteltnek írják. Az 1995. évi restaurálás után, a szeptember utolsó vasárnapján történt megáldáskor kapta a Szent László titulust a Szent Anna helyett. (Ekkor volt a szent király halálának 900. évfordulója.) A lovagkirályt ábrázoló oltárképet Gyurasits Ottó készítette.”

„A kápolnát építtető család egy hold föld alapítványt tett a plébánia részére, azzal a megkötéssel, hogy nyaranként minden újhold vasárnap kötelesek a hívek a kápolnához kivonulni.” „Napjainkban hagyományosan Szent László király ünnepéhez (június 27.) legközelebb eső vasárnap tartanak itt szentmisét.”

A "Kápolnák útján" elnevezésű kerékpártúra egyik állomása.

 "pünkövesd"

A sopronkövesdi kántortanítói ház kertjében található egy 8 fajt és annak több mint 150 fajtáját számláló pünkösdirózsa gyűjtemény. A magánkézben lévő gyűjtemény eltelepítésére 2012-ben került sor. Minden évben pünkösdkor, a Pünkövesd rendezvénysorozat keretében lehet megtekinteni. Mivel pünkösd mozgóünnep, a virágoskert minden évben más és más arcát mutatja  az érdeklődőknek.  A falu határában található 8000 tő, mely 2017-ben került eltelepítésre, bekerült a megyei értéktárba.[1]

               Pünkösdi rózsa (fotó: Raffainé Bíró Veronika)                                                                                                                                                                                                                    

[1] Kazinczy Péter, a gyűjtemény tulajdonosának gondolatai

 

A völcseji Lourdes-i Szűzanya tiszteletére szentelt Kápolna

 

A kápolna dongaboltozattal a parókia mellett áll. Már az 1829-es jegyzőkönyvben is szerepel, mint Szent József tiszteletére épült kápolna. Jelen állapotában a lourdes-i Mária tiszteletére alakították át. Harangját Seltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban. Felirata: "Szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk." 2019. augusztus 25-én, Dr.Veres András győri megyéspüspök megáldotta a felújított kápolnát.

A "Kápolnák útján" elnevezésű kerékpártúra egyik állomása.


A templom előtt álló műemlékileg védett szobrok a 18. század második feléből valók. Nepomuki Szent Jánost és Szent Flóriánt ábrázolják. (Eredetileg a kápolna szomszédságában álltak.)

NEPOMUKI SZENT JÁNOS (Nepomuk, Csehország, 1340 és 1350 között – Prága, 1393. március 20.) Csehország védőszentje. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király meg akarta tudni, mit gyónt a felesége, azonban János nem volt hajlandó megmondani, ezért a király megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Ez 1393-ban történhetett. A hagyomány szerint, amikor a szent teste elmerült, öt csillag bukkant fel a vízből (ez lett János egyik attribútuma).

SZENT FLÓRIÁN a tűzoltók, a kéményseprők, valamint Linz, Felső-Ausztria és Krakkó védőszentje. A 3. század második felében élt, ekkor vette fel a keresztény hitet. Diocletianus uralkodása idején szenvedett keresztény hitéért vértanúságot. A legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Úgy is szokták ábrázolni, amint római tiszti egyenruhában egy cseber vízzel egy hozzá képest pirinyó házacska vagy városka tüzét kioltja.